Werkwijze

Controle over informatie is het fundament van mijn werk. Dit geldt bij compliance onderzoek, ondersteuning bij audits, het opzetten van een IT Asset Management (ITAM) -organisatie of Software Asset Management (SAM) en bij het inrichten van specifieke mechanismen om “in control” te komen binnen SAM of ITAM. Controle over informatie betekent voor mij het gericht zoeken naar relevante data die de waarde van de gewenste informatie verandert. Top down: wat is de vraag? Wat zijn de voorwaarden? En wat beïnvloedt of aan de voorwaarden wordt voldaan? Op deze wijze belast ik jouw organisatie niet overbodig met allerlei uitvraag, query’s en scripts. Ik neem iedereen mee in wat ik doe en leg uit hoe alles werkt zodat jij of jouw medewerkers het de volgende keer zelf kunnen doen.

Ik beschrijf de alternatieven op basis van de mogelijkheden binnen de organisatie. Wat is het alternatief als je niets doet? Wat als je volledig aan de voorwaarden voldoet? En wat als je een optimum zoekt? Kosten, performance, beleid, risico’s en capaciteit zijn factoren die de uitkomst beïnvloeden. 

Voorbeelden

  • Het vasthouden aan een standaard kan leiden tot verhoogde licentiekosten. Accepteer je de licentiekosten of wil je de standaard aanpassen? Het is een businesscase voor beleidsmakers.
  • Het tegenwerken van een audit is een risico, maar er aan meewerken is dat ook. Het helpt als je vooraf een objectieve afweging kunt maken om tot de beste strategie te komen.
  • Het verminderen van capaciteit kan leiden tot licentiebesparingen maar ook tot verlies aan prestaties. Kosten versus performance: het is een keuze die je het liefst door de gehele organisatie laat dragen.

Samen met alle betrokkenen ga ik op zoek naar de meest optimale situatie. Ik ga verder dan de constatering: ik bied oplossingen op maat.

ICLM: slim, objectief en transparant!

ICLM ben ik.